Laatste nieuws

 • Nieuwe website

  Onze website is vernieuwd! Wij nodigen u uit om deze te herontdekken. Voorlopig is de webwinkel module nog niet beschikbaar. Van zodra de laatste details hiervoor in orde zijn, komt die ook online.

 • 2018-08-29 Intrekking erkenning Ergoteam

  De VCA-beheersorganisatie heeft op 9 juli 2018 beslist om de erkenning van Ergoteam per direct in te trekken. 
   
  Bij het steekproefgewijs toezicht van de waarborgcommissie werd o.a. vastgesteld dat de deelnemers beschikten over opleidingsmateriaal onder de vorm van examenvragen. Artikel 14 van het Reglement stelt dat het Examencentrum moet beschikken over een systeem om te borgen dat examens niet openbaar gemaakt worden of verspreid worden.
   

 • Opleiding voor VCA-auditoren en -coördinatoren in oktober 2018

  Opleiding VCA: detailbespreking van de VCA-checklist 2017/6.0
  Voor wie: VCA-auditoren, -coördinatoren, preventieadviseurs, consultants, (toekomstige) VCA-bedrijven,...
  Waar: VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) in Brussel
  Wanneer:
     Nederlands: 2 en 8 oktober 2018
     Frans: 11 en 16 oktober 2018
  Prijs: € 371,22 (incl. BTW) voor de 2 dagen
   

 • 2018-03-09 Infosessies nieuwe VCA (gratis)

  De vzw Contractor Safety Management en zijn leden sectorfederaties en instellingen voor veiligheid en gezondheid op het werk hebben het genoegen u uit te nodigen op een reeks infosessies over de nieuwe VCA 2017/6.0 die op 2 april 2018 van kracht wordt. Inschrijven is gratis!

 • 2018-01-12 Nieuwe VCA is een feit!

  De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem in Nederland), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

 • 2017-11-28 Nieuwe VCA examens vanaf 1 januari 2018

  Aan elke leidinggevende, preventieadviseur, consultant, lesgever, werknemer, student,… die te maken heeft met VCA en/of VCA-opleidingen en -examens: OPGELET! Vanaf 1 januari 2018 treedt een nieuw examensysteem in werking! De grootste verandering is een verschuiving van toetsen op kennis naar toetsen op inzicht. Kennis is nog steeds nodig, maar waar het in de praktijk vooral om gaat is de toepassing ervan. De kandidaten krijgen daarom niet meer alleen multiplechoicevragen voorgelegd, maar ook vragen aan de hand van specifieke situaties waarin ze veilige keuzes moeten maken.

 • Wijzigingen Reglement voor examinering VCA

  Voor een betere afstemming met Nederland en om meer duidelijkheid te creëren en elke interpretatie over de erkenningsprocedure uit te sluiten, heeft het UCvD een aantal wijzigingen aangebracht aan het Reglement voor examinering VCA. De eisen aan de examens, o.a. m.b.t. het computerexamen en de cesuur, zullen later nog aangepast worden op advies van de TC-K en opgenomen worden in een technische bijlage. De laatste versie van het Reglement vindt u hier.

 • Wijzigingen Reglement voor examinering VCA

  Voor een betere afstemming met Nederland en om meer duidelijkheid te creëren en elke interpretatie over de erkenningsprocedure uit te sluiten, heeft het UCvD een aantal wijzigingen aangebracht aan het Reglement voor examinering VCA. De eisen aan de examens, o.a. m.b.t. het computerexamen en de cesuur, zullen later nog aangepast worden op advies van de TC-K en opgenomen worden in een technische bijlage. De laatste versie van het Reglement vindt u hier.