04 1066b

Status
Expired
Geldig van
30-08-2010
Geldig tot
29-08-2013
scope
Uitvoeren van waterbouwkundige werken, wegeniswerken, rioleringswerken en grondwerken, en aanverwante constructies.

Toegekend aan

Certificatie-instantie