2020-09-07 Werken aan flensverbindingen - aangepaste opleidingen

Flens

De opleiding Flensmonteur (IS-010) werd afgestemd op de Europese geharmoniseerde norm EN 1591-4: 2013 (Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen - Deel 4: Kwalificatie van personeel dat geboute verbindingen in kritische drukhoudende systemen monteert). Dit heeft geleid tot 2 nieuwe opleidingen (fiches) risicovolle taken:

IS-010/1 Werken aan flenzen volgens protocol - Flensmonteur

IS-010/2 Werken aan flenzen volgens protocol – met torque- en tensioning- apparatuur

Alle details over de inhoud (theorie en praktijk) en de eisen aan de opleiding en het examen vind je hier.