VCO-certificaat behalen

Om een VCO-certificaat te verkrijgen moet u als opdrachtgever vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

1. Bepalen of het bedrijf in aanmerking komt

In de eerste stap wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een VCO-certificaat. VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op eigen of andere locaties.

2. Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem

Vervolgens stelt u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stelt u eerst uw startpunt vast: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

3. Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem

Hier begint u aan de uitvoering van de actiepunten die u in de vorige stap heeft opgesteld. U werkt in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem.

4. Uitvoeren van een interne audit

Nadat alle actiepunten voor het behalen van een certificaat gedurende zes maanden effectief zijn geïmplementeerd, wordt een interne audit uitgevoerd.

5. Aanvragen VCO-certificaat

Als u stap 1 tot en met 4 goed heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Als u voldoet aan de eisen krijgt u het VCO-certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.