VCO-opleidingen

De bepalingen in de VCO met betrekking tot opleiding, hebben vooral betrekking op specifieke opleidings-/trainings-/instructie-eisen gesteld aan medewerkers van derden die risicovolle taken uitvoeren (vragen 5.3 en 5.4).

Tevens wordt gevraagd om aan derden de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interne VGM opleidingen, trainingen en instructies (vraag 5.5).

Tenslotte vraagt de VCO ook dat de medewerkers van opdrachtgevers die derden aansturen, of daarmee nauw samenwerken, over voldoende kennis beschikken op vlak van algemene veiligheid (vraag 5.6).