Jobs

27-03-2017 - Gezocht: dynamische autonome office manager

Wij zoeken een dynamische, autonome en enthousiaste administratief medewerker/medewerkster voor onmiddellijke indiensttreding.

Wie zijn wij? Wat doen we?

Onze organisatie, opgericht door het Verbond van Belgische Ondernemingen en de belangrijkste industriefederaties, beheert 2 veiligheidsmanagementsystemen in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (contractorveiligheid). Het gaat om VCA, Veiligheid-, gezondheid- en milieu- Checklist Aannemers en BeSaCC, Belgian Safety Criteria for Contractors. In totaal zijn ongeveer 3000 bedrijven actief binnen deze systemen en worden er elk jaar 80.000 werknemers opgeleid. Contractor Safety Management staat o.a. in voor het beheer, het vastleggen van de spelregels, erkennen van opleidings- en examencentra, informatie- en promotiemateriaal, opleidingshandboeken, e-learning, kwaliteitsbewaking en interna tionale afstemming/
www.besacc-vca.be

Wat verwachten we van jou?

• Aansturen van het secretariaat van de organisatie;
• Voorbereiden van vergaderingen van de werkgroepen en commissies en verslaggeving;
• Contacten met bedrijven/klanten, beantwoorden van algemene vragen via telefoon en mail;
• Inhoudelijke aanpassingen aan de website (berichten toevoegen, documenten opladen,…);
• Organisatie van opleidingen;
• Organisatie van promotieactiviteiten en evenementen;
• Meewerken aan het kwaliteitshandboek;
• Informatiedooorstroming naar de bedrijven/klanten en operatoren (certificatie-instellingen en opleidings- en examencentra) van onze organisatie;
• Meedenken over de uitbouw en verdere professionalisering van de systemen en onze organisatie.

Het gaat met andere woorden over een zeer gevarieerd takenpakket met ruime autonomie en contacten met bedrijven en experts in het Nederlands, Frans en Engels. Ervaring is niet vereist. Je wordt tewerkgesteld in een kleine organisatie die echter deel uitmaakt van een groter geheel wat aangename contacten met collega’s en de toegang tot extra personeelsactiviteiten verzekert. Het kantoor bevindt zich in het centrum van Brussel vlakij het Centraal Station met een bijkantoor in Mechelen.

Verloning volgens de gebruikelijke standaarden PC 337.

Wat willen we in jou zien?

• Ongebreideld enthousiasme;
• Een dynamische persoonlijkheid;
• Autonoom kunnen werken, zin voor initiatief;
• Contactvaardig (NL-FR-EN) zowel gesproken als schriftelijk;
• Goede organisatorische en coördinerende vaardigheden;
• ‘Klant’vriendelijkheid;
• Zin voor nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid;
• Snel en resultaatgericht;
• Multitasking aankunnen;
• Vertrouwd met de digitale wereld (o.a. een grondige kennis van Word, PowerPoint, Excel en Outlook, een basiskennis html voor website-editing, omgaan met sociale media)
• Vertrouwelijkheid kunnen respecteren.

Bovenop deze cocktail van persoonlijkheid en vaardigheden is ook een sociale instelling en teamgeest onontbeerlijk.

Niet duidelijk? Aarzel niet om bijkomende informatie te vragen.

Interesse? Stuur jouw sollicitatiebrief en CV naar Contractor Safety Management (Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel) of kdm@vbo-feb.be