VG Checklist uitzendorganisaties 2011/05 NL

VG Checklist uitzendorganisaties 2011/05 NL
Prix
21,89 €

Deze checklist beschrijft het proces en de werkwijze die gevolgd moeten worden bij de certificatie van het VG-beheerssysteem van de uitzendorganisatie. Het beschrijft tevens het certificatieproces inclusief de rol van alle betrokkenen hierin.