23 SMS 2807

Status
Valid
Issue date
08-01-2023
Geldig van
09-01-2022
Geldig tot
08-01-2026
scope
Onderhoud en reiniging van rioleringen. Reiniging van waterzuiveringsstations (pompstation, beluchting, nabezinktank, ...), inclusief transport en afvoer van slib en afvalwater.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type