23 SMS 2808

Status
Valid
Issue date
22-01-2023
Geldig van
23-01-2023
Geldig tot
22-01-2026
scope
Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan VCA bedrijven in de VCU-cel kantoor Aalst

Toegekend aan

Certificatie-instantie