2025

Status
Valid
Geldig van
01-02-2023
Geldig tot
03-12-2023
scope
Travaux d'excavation et branchements des utilités
(gaz, électricité, télécom et eau).

Graafwerken en aansluitingen van nutsvoorzieningen
(gas, elektriciteit, telecom en water).

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type