Acceptatie SCC 2011 in België en Nederland

De SSVV (NL) en CSM (BE) blijven Duitse SCC 2011-certificaten en -diploma's voorlopig accepteren, in ieder geval totdat er tussen Nederland, België en Duitsland nieuwe afspraken zijn gemaakt over de wederzijdse erkenning van hun schema's.

2021-04-30 Nieuwe besluiten VCA 2017/6.0

Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, voor Nederland) en het Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (UCvD-VCA, voor België) hebben gezamenlijk een aantal nieuwe besluiten genomen m.b.t. de VCA 2017/6/0. Twee besluiten hebben betrekking op de gegevens op certificaten.

2020-09-07 België, Frankrijk en Nederland verklaren diploma’s gelijkwaardig

De Belgische VCA-beheersorganisatie (Contractor Safety Management), de Nederlandse VCA-beheersorganisatie (SSVV) en de Franse organisatie achter het MASE schema (France Chimie - MASE) hebben op vrijdag 4 september een verklaring van gelijkwaardigheid ondertekend waarin gesteld wordt dat de houders van een diploma B-VCA, VOL-VCA en N1 en N2 vergelijkbare kennis over veilig en gezond werken hebbe