2017-11-28 Nieuwe VCA examens vanaf 1 januari 2018

Aan elke leidinggevende, preventieadviseur, consultant, lesgever, werknemer, student,… die te maken heeft met VCA en/of VCA-opleidingen en -examens: OPGELET! Vanaf 1 januari 2018 treedt een nieuw examensysteem in werking! De grootste verandering is een verschuiving van toetsen op kennis naar toetsen op inzicht. Kennis is nog steeds nodig, maar waar het in de praktijk vooral om gaat is de toepassing ervan. De kandidaten krijgen daarom niet meer alleen multiplechoicevragen voorgelegd, maar ook vragen aan de hand van specifieke situaties waarin ze veilige keuzes moeten maken. Soms zijn meerdere antwoorden goed. Dit betekent dat veel meer aandacht moet gaan naar een goede voorbereiding, een degelijke opleiding. Bovendien wordt overgeschakeld naar testen via de computer. Elk examen zal er dan ook anders uitzien. Kies dus niet voor een opleiding die focust op het erin stampen van kennis en het van buiten leren van vragen. Ga voor een opleiding die inzicht geeft in veilig werken en die je in staat stelt in elke situatie de juiste keuzes te maken. Download hier onze nieuwsbrief met alle info over de nieuwe examens...