BASF Antwerpen behaalt VCO-certificaat

01/11/2011 - Na Belgacom heeft nu ook BASF Antwerpen een VCO-certificaat behaald. Het bedrijf wil een voortrekkersrol blijven vervullen op vlak van veiligheid. Als grote chemische opdrachtgever wenst BASF het belang van VCA en VCU te ondersteunen en met de VCO-certificatie wil het zijn engagement hiervoor duidelijk tonen, niet alleen naar zijn contractoren maar ook naar de ganse opdrachtgeverswereld toe. Met het VCO certificaat heeft BASF extern laten toetsen of het beschikt over de juiste voorwaarden om VCA-gecertificeerde aannemers, die op de site risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te laten komen.