Hoogtewerkers: risicovolle situaties uitgelegd door beelden

Hoogtewerkers worden voor veel situaties en in veel sectoren gebruikt. Het Amerikaanse NIOSH heeft videosimulaties gemaakt van wat er met een hoogtewerker gebeurd in bepaalde situaties. Met die actie wil men ongevallen op hoogte voorkomen.

Via deze link vindt u meer uitleg.