Navorming PVI: Meesterschap in Welzijn

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid organiseren op donderdag 12
en vrijdag 13 mei 2016 hun jaarlijks congres "NAVORMING" te Malle.

De Centrale slogan luidt: "Meesterschap in Welzijn".

Het congres blijft om verschillende redenen uniek:
Eerst en vooral biedt het congres meer dan 80 sessies aan waaruit iedere deelnemer een persoonlijk leertraject kan stippelen. Kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling vormen daarbij het uitgangspunt.
Ook wordt er structureel tijd voorzien om te ontmoeten.
Bovendien focust de inhoud zich niet alleen op de taakinhoud van de interne en externe preventieadviseurs. Deze is minstens even interessant voor andere actoren zoals ARBO-deskundigen, veiligheidscoördinatoren TMB, HR-managers, hiërarchische lijn, consultants ...

Het ambitieuze programma vindt u op http://www.navorming-pvi.be/
Inschrijven kan je ook via die site.