Ondergrondse risico's

Gevaren detecteren en risico's analyseren bij werkzaamheden in de "ondergrond" is voor velen een heuse opgave. Als we ons bijvoorbeeld de ramp in Gellingen herinneren, weten we dat de tol soms niet min is. 7 specialisten in de domeinen van leidingen voor energetisch transport, vervuilde grond of grondwater en explosiegevaarlijke munitie geven het beste van zichzelf om die, niet alledaagse, materie pragmatisch te presenteren. Onder andere het nieuwe KLIP-decreet, ervaringen DOVO en Braet met oorlogsmunitie op de bouwplaats, hoe ondergrondse netwerken detecteren via diverse technieken en enkele casestudies zullen toegelicht worden.

De studiedag vindt plaats op maandag 25 april 2016 in het Provinciehuis Boeverbos van 9 tot 16.45 uur. Het evenement wordt georganiseerd door Prebes en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid (PCBA) West-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.  

Uiteraard zal ook informatie uit het meest recente TD144 van het navb "Werken in de nabijheid van leidingen" mee verwerkt worden in de studiedag. Die publicatie kan hier gedownload worden.