Overzicht risicovolle taken

Risicovolle taken met opgelegde toetsing via erkend centrum

IS-001: Werken met vorkheftruck - gevorderd
IS-003: Werken met starre verreiker
IS-031: Werken met roterende verreiker
IS-032: Werken met roterende verreiker met hijsfunctie
IS-004: Werken met hoogwerker op vrachtwagen
IS-005: Werken met zelfrijdende hoogwerker (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003))
IS-006: Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten
IS-007: Veiligheidswacht besloten ruimte
IS-081: Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming
IS-082: Werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming
IS-010: Werken aan flenzen - flensmonteur
IS-013: Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX)

Risicovolle taken met opgelegde toetsing in al of niet erkend centrum

1. Rijden en verplaatsen van lasten
AV-001: Werken met vorkheftruck – basis
IS-002: Werken met reachtruck – gevorderd
AV-002: Werken met reachtruck - basis

2. Werken op hoogte
AV-003: Werken met schaarlift
IS-009: Werken met persoonlijke valbeveiliging - gevorderd
AV-006: Werken met persoonlijke valbeveiliging - basis

3. Aanslaan en verplaatsen van lasten
AV-004: Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten
IS-011: Werken met rolbrug (kabelbediening/afstandsbediening) (inclusief: Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten (AV-004))
IS-012: Werken met rolbrug (cabine)
AV-013: Werken met mobiele kraan (rupsen/autotruck/ruw terreinkraan)
AV-015: Werken met autolaadkraan
AV-014: Werken met grondverzetmachine met hijsfunctie
AV-016: Werken met snelopbouwkraan tot 10 tonmeter
AV-017: Werken met torenkraan

4. Steigerbouw en montage
AV-021: Steigerbouwer
AV-022: Steigercontroleur

5. Brand
AV-011: Brandwacht (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012))
AV-012: Blussen met kleine blusmiddelen

Niet gedefinieerde risicovolle taken

Het bedrijf moet zelf opleidings- en ervaringseisen definiëren. Het kan hiervoor inspiratie halen uit het register risicovolle taken, opleidingsgidsen van preventie-instituten, gids opleidingen risicovol werk (NL), sectorale opleidingen, enz. De contractor dient te kunnen aantonen (borgen) tijdens audit dat de opleiding “voldoende” was.

Klik hier voor bijkomende info m.b.t. examinering van Risicovolle Taken

Equivalentie opleidingen België - Nederland

In dit document vindt u een overzicht van opleidingen die gelijkgesteld worden aan de Risicovolle Taken in België.

In dit document vindt u een overzicht van SOG-opleidingen (Nederland) met de vrijstellingen voor Belgische Risicovolle Taken.