Sirk Sekuur in company

 

     Elke onderneming heeft een veiligheidscultuur, die in meer of mindere mate ontwikkeld is.

     In sommige ondernemingen bevindt de veiligheidscultuur zich nog in een embryonaal stadium: men beschouwt ongevallen als iets onvermijdelijks, als een fataliteit die wordt gebanaliseerd. De verantwoordelijken beschouwen ongevallen dan als iets normaals aangezien het werk in het bedrijf gevaarlijk is.
Bij andere bedrijven is men van mening dat elk ongeval vermijdbaar is en is er een echte betrokkenheid voelbaar vanwege het management en van elke individuele werknemer.

Om de gewoontes met betrekking tot veiligheid blijvend te wijzigen, moet veilig gedrag worden aangemoedigd en risicovol gedrag tegelijkertijd worden afgeremd. Een hoog niveau van veiligheid bereiken houdt in dat men ervoor moet zorgen dat alle overtuigingen, waarden en attitudes in verband met preventie evolueren en dat deze attitudes en waarden op alle niveaus, van de directie tot de werknemers, worden overgebracht en overgenomen.

Deze praktische tool, ontwikkeld om gedragsverandering inzake veiligheid en gezondheid op het werk te stimuleren, biedt bedrijven een praktische invulling en/of ondersteuning voor o.a. de vragen 2.3. LMRA en 4.2. Programma VGM-bewustzijn en -gedrag.

Meer info via deze brochure en http://www.sirksekuur.be/