Vernieuwing Algemeen Reglement Examinering

De vzw Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA) heeft samen met Management Information een vereenvoudiging van het erkenningssysteem uitgewerkt.
Dankzij deze wijzigingen wordt de audit korter en budgetvriendelijker. De focus verplaatst naar de globale manier van werken van de organisatie en naar haar kwaliteitsbewustzijn. Deze nieuwe aanpak vroeg om nieuwe documentatie: u kan het vernieuwde Algemeen Reglement Examinering terugvinden op deze website onder de rubriek "Documentatie" > "Examens".
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de vzw of met Management Information.