Wijziging geldigheidsduur diploma's Register Risicovolle Taken

BELANGRIJK BERICHT
14/06/2013 - Het Uitvoerend Comité van Deskundigen BeSaCC-VCA heeft tijdens haar vergadering van 05/06/2013 beslist om de geldigheidsduur van bepaalde diploma’s Risicovolle Taken aan te passen.
Klik hier om het volledige document te lezen.