2018-08-29 Intrekking erkenning Ergoteam

De VCA-beheersorganisatie heeft op 9 juli 2018 beslist om de erkenning van Ergoteam per direct in te trekken. 
 
Bij het steekproefgewijs toezicht van de waarborgcommissie werd o.a. vastgesteld dat de deelnemers beschikten over opleidingsmateriaal onder de vorm van examenvragen. Artikel 14 van het Reglement stelt dat het Examencentrum moet beschikken over een systeem om te borgen dat examens niet openbaar gemaakt worden of verspreid worden.
 
Gezien deze en andere vaststellingen kan er geen sprake meer zijn van een objectieve en betrouwbare evaluatie van kandidaten. De betrokken examens en de eraan gekoppelde diploma’s worden ongeldig verklaard. Het komt het Examencentrum (Ergoteam) toe om de benadeelde klanten te informeren van deze beslissing. Tevens zijn de betrokken examinatoren gewraakt.
 
Overeenkomstig artikel 6.4 van het Reglement Examinering VCA wordt dit besluit tot intrekking openbaar gemaakt.