VCA-logo op diploma's Risicovolle Taken VCA

07/02/2011 - Examencentra met een erkenning QFor Safety moeten het VCA-logo plaatsen op de diploma’s van zowel hun erkende taken IS als hun erkende taken AV. Opleidings- en examencentra die niet QFor Safety erkend zijn, mogen in geen enkel geval attesten/diploma’s/certificaten/… uitschrijven met het VCA-logo of waarin ze stellen aan de IS-XXX of AV-XXX norm te voldoen. De besluitenlijst die de interpretaties van het UCvD VCA geeft bij de VCA-checklist 2008 werd hiertoe uitgebreid: Besluitenlijst