VCA /1899687

Status
Valid
Issue date
06-01-2019
Geldig van
23-11-2018
Geldig tot
22-11-2021
scope
Grondwerken, rioleringswerken, wegenwerken, recycling, tijdelijke opslagterrein gronden, bodemsaneringswerken.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type