08 SMS 1803c

Status
Valid
Issue date
03-12-2018
Geldig van
14-12-2018
Geldig tot
13-12-2018
scope
Grond-, water- en wegenbouwkundige werken ten behoeve van de openbare en private sector. Huisaansluitingen aan de riolering. Bestratingswerken, aanleggen van parkings en opritten

Toegekend aan

Certificatie-instantie