04 SMS 1031e

Status
Valid
Issue date
28-07-2019
Geldig van
22-07-2019
Geldig tot
18-07-2022
scope
Montage, onderhoud en revisie van mechanische systemen waaronder kunst- en infrastructuurwerken (zoals beweegbare delen van bruggen, sluizen, stuwen), machines, vaste en mobiele systemen, in onderdelen of in totaliteit.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type