19 SMS 2625

Status
Valid
Issue date
13-01-2019
Geldig van
14-01-2019
Geldig tot
02-10-2021
scope
Uitvoeren van: alle soorten van grondboringen, grondbemalingen, retourbemalingen, droogleggingen, draineringen, niet limitatief; alle soorten van grondonderzoek; het bouwen en plaatsen van pompinstallaties, installaties voor waterbehandeling en waterzuivering, installaties van centrale verwarming, koeling en ventilatie; verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel; het bouwen en plaatsen van elektro- en hydromechanische uitrustingen en installaties; het bouwen, indienststellen en plaatsen van elektronische installaties die verband houden met het voorgaande; het indienststellen en onderhouden van de installaties en systemen zoals hiervoor opgesomd; het adviseren, het verrichten van studies en onderzoek, het ontwikkelen van systemen omtrent waterbehandeling in alle mogelijke vormen; waterwinningsoplossingen: ontwerp, uitvoering, boren, onderhouden van waterwinningsputten, systemen en oplossingen; geothermie ( BTES, ATES, diepe geothermie ): ontwerpen, uitvoering, onderhouden, exploiteren etc.; grondverbeteroplossingen ( wieken, zandpalen,... ); grond- en grondwatersaneringsoplossingen; milieubodemonderzoek

Toegekend aan

Certificatie-instantie