19 SMS 2627

Status
Valid
Issue date
13-01-2019
Geldig van
14-01-2019
Geldig tot
02-10-2021
scope
Het ontwerpen en uitvoeren van : grindkernen, funderingspalen, VHP-grounting, trekankers, vernagelde wanden, injecties, beschoeiing van bouwputten, beschoeide sleuven, zandpalen, lamellen, secanspalen, TSM (twin & triple soil mixing, cutter soil mixing), micropalen, renovatiewerken, spuitbeton, milieutechnieken, betonwerken en werken van burgerlijke bouwkunde

Toegekend aan

Certificatie-instantie