03 SMS 933e

Status
Valid
Issue date
13-01-2019
Geldig van
14-01-2019
Geldig tot
02-10-2021
scope
Uitvoeren van: mechanische boringen, waterwinningsputten, kernboringen, grondonderzoek (geologisch, geotechnisch, milieutechnisch), onttrekkingsputten in het kader van bodemsaneringswerken, regeneratie van waterwinningsputten, diepe boringen voor diverse toepassingen. Geothermische projecten, design-built-maintain uitvoering van koude-warmte opslag (KWO) en bodem-energie-opslag (BEO) systemen (ondiepe geothermie) inclusief elektromechanische uitrusting; diepe boringen voor diepe geothermie. Tijdelijke en permanente grondwaterverlagingen, retourbemalingen, grondverbetering d.m.v. geprefabriceerde verticale drains. Design-built-maintain uitvoering van elektromechanische uitrustingen, pompstations, bergbezinkingsbekkens, noodgemalen, drukriolering, rioolwaterzuiveringsinstallaties, membraanreactoren, afvalwaterrecuperatie en proceswaterinstallaties, waterproductiecentra, onderwaterpompen en installaties in waterwinningsputten, waterbehandeling t.b.v. productiecentra, industriƫle laagspanningsborden en piping.

Toegekend aan

Certificatie-instantie