243226/h

Status
Valid
Geldig van
10-03-2020
Geldig tot
09-03-2023
scope
Vasúti pálya karbantartás, felújítás, pályafelügyeleti tevékenység
végzése iparvágány hálózatokon
Railway track maintenance, renovation, court supervision activities
on industrial railway systems

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type