870772/h

Status
Valid
Geldig van
18-02-2020
Geldig tot
17-02-2023
scope
Prefabrication, mounting and reparing: steel structures, pressure metalic vessels,
tanks, ovens, columns, boilers, heat exchangers, LPG railtanks and technological pipes
for gas and utilities &Turnaround and Revamping

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type