17 SMS 2512a

Status
Valid
Issue date
07-06-2020
Geldig van
12-06-2020
Geldig tot
11-06-2023
scope
Ter beschikking stellen uitzendkrachten
- Louis Robbeplein 2 - 8500 Kortrijk
- Hundelgemsesteenweg 327 - 9820 Merelbeke
- Kapelsesteenweg 557, 2018 Ekeren

Toegekend aan

Certificatie-instantie