VCA /20104559

Status
Valid
Issue date
08-03-2020
Geldig van
08-03-2020
Geldig tot
07-03-2023
scope
Het uitvoeren van inspecties, metingen en monsternemingen m.b.t. lucht
Werkzaamheden in het kader van bodemsaneringsdeskundigen en bodemverontreinigingsdeskundigen

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type