BE98/3381011

Status
Valid
Issue date
16-06-2020
Geldig van
17-06-2020
Geldig tot
06-06-2023
scope
Het ontwerpen, fabriceren, installeren, onderhouden en beheren van pijpleidingen, toevoer- en distributieleidingen met huisaansluitingen, brandwaterleidingen, warmwaterleidingen, collectoren en rioolleidingen, hoogspannings-, middenspannings-, laagspannings-, industriƫle- en telecommunicatiekabels, doorpersingen en horizontaal gestuurde boringen, waterzuiveringsinstallaties, drinkwater- en proceswaterbereiding, elektromechanische uitrustingen, milieu- en zwembadtechnologie, multidisciplinaire en industriƫle installaties voor winning, behandeling, productie en transport van o.a. water, gas, olie, (petro)chemische stoffen, elektriciteit, bluswater, warmwater, stoom, afval voor energieopwekking, alsmede railinfrastructuur, wegeniswerken en civiele en waterbouwkundige werken.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type