BV-720-2668-2211

Status
Valid
Issue date
16-06-2020
Geldig van
16-06-2020
Geldig tot
01-05-2022
scope
• indienststelling en periodieke controles van elektrische installaties, brandveiligheidsinstallaties (sprinklers, RWA, detectie), hefwerktuigen en drukapparaten;
• thermografische controles;
• bemonstering en analyse van water;
• productlijn “druk” en niet-destructieve onderzoeken (RT, PT, MT, UT, VT, ET, PMI);
• dichtheidstesten en filtertesten;
• metingen op de arbeidsplaatsen, milieumetingen (lucht, geluid);
• onderzoek op gebied van procesveiligheid, milieustudies, machineveiligheid, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en preventiebeleid;
• fysische controle en stralingsfysica van installaties die gebruik maken van ioniserende stralingen

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type