11 SMS 1951c

Status
Valid
Issue date
14-05-2020
Geldig van
15-06-2020
Geldig tot
15-05-2023
scope
Uitvoeren van metsel-, riolerings-, grond-, dak-, beton- en afbraakwerken. Plaatsen van staalconstructies als onderdeel
van voorgaande technieken

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type