14 SMS 2220b

Status
Valid
Issue date
14-06-2020
Geldig van
23-06-2020
Geldig tot
22-06-2023
scope
Uitvoeren van projecten en activiteiten met betrekking tot de coƶrdinatie van projecten in West-Europe en vooral in Belgiƫ inzake:
- integrale organisatie van onderhoudsbaggerwerken van rivieren en kanalen,
- integrale (water)bodemsaneringswerken,
- strandophogingen, kustverdedigingswerken en landwinningen
- tussenkomsten bij olierampen op zee (voornamelijk regio Noordzee)

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type