02 SMS 685f

Status
Valid
Issue date
05-07-2020
Geldig van
06-07-2020
Geldig tot
14-04-2023
scope
Uitvoeren van grond- en rioleringswerken
Aanleg van parkings
Uitvoeren van afbraakwerken en grondverzet

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type