2020-09-07 België, Frankrijk en Nederland verklaren diploma’s gelijkwaardig

De Belgische VCA-beheersorganisatie (Contractor Safety Management), de Nederlandse VCA-beheersorganisatie (SSVV) en de Franse organisatie achter het MASE schema (France Chimie - MASE) hebben op vrijdag 4 september een verklaring van gelijkwaardigheid ondertekend waarin gesteld wordt dat de houders van een diploma B-VCA, VOL-VCA en N1 en N2 vergelijkbare kennis over veilig en gezond werken hebben, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.
Deze verklaring van gelijkwaardigheid is een volgende stap in de Europese samenwerking op het gebied van veilig en gezond werken.

VCA - MASE diploma agreement

Samenwerken aan een effectief, eenduidig en herkenbaar Europees veiligheidssysteem

Contractor Safety Management streeft naar een effectief, eenduidig en herkenbaar veiligheidssysteem in Europa, zodat Belgische bedrijven makkelijker in andere landen aan de slag kunnen en vice versa. Frankrijk is één van de landen waarmee we momenteel samenwerken.

Frankrijk gebruikt het Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE). CSM, SSVV en France Chimie - MASE hebben in 2018 samen een vergelijking gemaakt tussen de drie VCA-certificatieniveaus en het MASE-bedrijfscertificaat. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin het MASE-certificaat en het certificatieniveau VCA Petrochemie aan elkaar zijn gelijkgesteld.

Dit heeft in 2019 een vervolg gekregen in de vorm van een vergelijking tussen de bijbehorende diploma's: B-VCA en VOL-VCA en Franche Chimie - MASE N1 en N2. Hieruit blijkt dat onze diploma’s weliswaar niet identiek zijn, maar wel dezelfde doelen nastreven en vergelijkbare eisen stellen.

Verklaring van gelijkwaardigheid

De verklaring van gelijkwaardigheid stelt dat de houders van een diploma B-VCA/N1 en VOL-VCA/N2 vergelijkbare kennis over veilig en gezond werken hebben. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  1. Houders van een B-VCA- of VOL-VCA-diploma werken onder gezag van een VCA-Petrochemie gecertificeerd bedrijf (kan ook een werknemer zijn van een (onder)aannemer van een VCA-P bedrijf. Houders van een N1- of N2-diploma werken onder gezag van een MASE-gecertificeerd bedrijf.
  2. Houders van een B-VCA-diploma ouder dan drie jaar en van een VOL-VCA-diploma ouder dan vier jaar moeten opnieuw examen doen als zij in Frankrijk willen werken. Dit om de geldigheidsduur gelijk te trekken met die van Frankrijk.
  3. Houders van een VOL-VCA-diploma moeten de Franse taal beheersen.
  4. Er zijn gepaste maatregelen genomen om communicatie plaats te laten vinden zonder taalbelemmeringen

De geldigheid van de diploma's kan gecheckt worden via:

  • Frankrijk: op het diploma.
  • België en Nederland: in het Centraal Diplomaregister (CDR, https://csm-examen.be/cdr en https://cdr.ssvv.nl/).