2021-04-30 Nieuwe besluiten VCA 2017/6.0

Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, voor Nederland) en het Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (UCvD-VCA, voor België) hebben gezamenlijk een aantal nieuwe besluiten genomen m.b.t. de VCA 2017/6/0. Twee besluiten hebben betrekking op de gegevens op certificaten. Het eerste slaat op organisaties met meerdere vestigingen of entiteiten en het tweede op situaties waarbij een postbusadres nodig is. Een derde besluit gaat in de op de relatie tussen VCA en (inter)nationale normen en afspraken, zoals die van de European cooperation for Accreditation (EA) en het International Accreditation Forum (IAF), die eisen en randvoorwaarden stellen aan de accreditatie en certificatie van VGM-beheersystemen zoals VCA. Die relatie leggen we vast in een specifiek document: 210208-018-NLBE-CI Toepassing (inter)nationale normen en afspraken in relatie tot VCA. 
De besluitenlijst kan hier gedownload worden.