ACCREDITATIE BCC INGETROKKEN

Accreditatie ingetrokken door Belac op 31/5/2023.
BCC is niet langer gemachtigd VCA- en/of VCU-certificaten uit te reiken.

Door BCC gecertificeerde bedrijven kunnen terecht bij andere door Belac geaccrediteerde certificatie-instellingen. Deze instellingen hebben zich ertoe verbonden om, in geval een certificatie-instelling zijn accreditatie opzegt, verliest of om welke andere reden niet verder geaccrediteerd is, de bedrijven die een VCA, VCU of VCO Certificaat behaald hebben bij de betreffende certificatie-instelling verder te begeleiden bij de jaarlijkse “tussentijdse audits” tot de herhalingsaudit onder de voorwaarden als afgesproken bij de internationale certificatie- en accreditatiesystemen.