Navorming PVI: Meesterschap in Welzijn

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid organiseren op donderdag 12
en vrijdag 13 mei 2016 hun jaarlijks congres "NAVORMING" te Malle.

De Centrale slogan luidt: "Meesterschap in Welzijn".

Het congres blijft om verschillende redenen uniek:
Eerst en vooral biedt het congres meer dan 80 sessies aan waaruit iedere deelnemer een persoonlijk leertraject kan stippelen. Kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling vormen daarbij het uitgangspunt.
Ook wordt er structureel tijd voorzien om te ontmoeten.
Bovendien focust de inhoud zich niet alleen op de taakinhoud van de interne en externe preventieadviseurs. Deze is minstens even interessant voor andere actoren zoals ARBO-deskundigen, veiligheidscoördinatoren TMB, HR-managers, hiërarchische lijn, consultants ...

Het ambitieuze programma vindt u op http://www.navorming-pvi.be/
Inschrijven kan je ook via die site.

Studieavond i.v.m. de risico's van slopen

Op 10 maart en 17 maart 2016 vindt een studieavond plaats rond de risico's van slopen.
Deze studiedagen hebben plaats in 2 provinciehoofdsteden (Gent en Hasselt) en worden georganiseerd door de provinciale comités ter bevordering van de arbeid (PCBA) in samenwerking met de Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken, de Federatie Dakwerken (CBD), de Federatie Installateurs Centrale Verwarming en Sanitair, navb-cnac Constructiv en Prebes.
Het navb zal zijn TD 129 "afbraakwerken" van 2011 onder de aandacht brengen. U kan het technisch dossier downloaden via volgende link: http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Publicaties/Zoeken/Detail.aspx?name=Afbraakwerken&id=%7b5E48C39A-860B-4A1E-B1F3-D4D2EEBC8E18%7d&page

Via volgende link vindt u meer info over de studieavond van 10 maart in Hasselt: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerkzaamheden

Via deze link vindt u meer informatie over de studieavond op 17 maart in Gent: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerken

Vernieuwing Algemeen Reglement Examinering

De vzw Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA) heeft samen met Management Information een vereenvoudiging van het erkenningssysteem uitgewerkt.
Dankzij deze wijzigingen wordt de audit korter en budgetvriendelijker. De focus verplaatst naar de globale manier van werken van de organisatie en naar haar kwaliteitsbewustzijn. Deze nieuwe aanpak vroeg om nieuwe documentatie: u kan het vernieuwde Algemeen Reglement Examinering terugvinden op deze website onder de rubriek "Documentatie" > "Examens".
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de vzw of met Management Information.

Seminarie besloten ruimten/Uitreiking award preventieadviseur van het jaar

Op dinsdag 22 september organiseerde Agoria een seminarie over besloten ruimten en aansluitend werd de award voor Preventieadviseur van het jaar 2015 uitgereikt.

De federatie van de technologische industrie Agoria organiseert dit seminarie voor iedereen die beroepsmatig met veiligheid en welzijn op het werk te maken heeft en in het bijzonder voor preventieadviseurs. Tijdens het seminarie werden twee thema's in de schijnwerpers gezet: de code van goede praktijk 'Werken in besloten ruimten' en de uitreiking van de award 'Preventieadviseur van het jaar'.

Het event was een groot succes: Marc de Locht, voorzitter van het UCvD en preventieadviseur van een van onze VCO-gecertificeerde bedrijven, won de award voor Preventieadviseur van het jaar 2015.

https://www.flickr.com/photos/110753073@N07/21028732364/in/album-72157658972872712/

Gelijkstelling Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' met IS-081 en IS-082

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 17 juni 2015 beslist om het Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' van de SIR (Stichting Industriële Reiniging) gelijk te stellen met de Belgische specificatiebladen IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken.

BeSaCC-VCA Newsletter - Cont®act #2 (maart 2015)

In dit nummer:

- Contractormanagement: betrokkenheid is de sleutel bij VINCI Energies
- Centraal Diploma Register (CDR)
- Risicovolle taken: beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming
- Examen- en opleidingscentrum in de praktijk: ECS Training Academy
- Waken over de kwaliteit

Beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 3 maart 2015 beslist om bepaalde duikers vrij te stellen van de risicovolle taken i.v.m. ademhalingsbescherming, zijnde: IS-008, IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

Het gaat meer bepaald om personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers dat werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de 'International Diving Schools Association' (IDSA) of van de 'International Marine Contractors Association' (IMCA). Ze moeten wel kunnen aantonen dat hun laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en dat ze medisch geschikt zijn.
Wie een brevet 'sportduiken' of 'recreatief duiken' heeft, geniet geen vrijstelling.

Dit besluit werd ook gepubliceerd in de besluitenlijst, zie "Documentatie" - rubriek "VCA-checklist".
Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken

Werken op hoogte

Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Werken op hoogte

Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.