VGM Checklist opdrachtgevers 2007/02 NL

VGM Checklist opdrachtgevers 2007/02 NL
Prijs
€ 21,89

VCO is een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie. In deze checklist wordt de procedure aangegeven waarlangs en waardoor VCO-certificatie mogelijk is.