Laatste nieuws

 • Eind- en toetstermen situatie 2017 (versie 2.0)

  Vanaf 1 januari 2018 zullen de VCA-examens in België volledig gebaseerd zijn op de vernieuwde eind- en toetstermen (versie 2.0). Het gaat niet zo zeer om inhoudelijke wijzigingen, maar wel om het herformuleren van de ETT in functie van het toepassen van kennis in werksituaties. De examenvragen zijn aangepast om te voldoen aan dat nieuwe uitgangspunt. Zo zijn er nu veel toepassingsvragen waarbij inzicht in en redeneren op verschillende situaties centraal staan i.p.v. de bekende kennis vragen.

 • Eind- en toetstermen situatie 2017 (versie 2.0)

  Vanaf 1 januari 2018 zullen de VCA-examens in België volledig gebaseerd zijn op de vernieuwde eind- en toetstermen (versie 2.0). Het gaat niet zo zeer om inhoudelijke wijzigingen, maar wel om het herformuleren van de ETT in functie van het toepassen van kennis in werksituaties. De examenvragen zijn aangepast om te voldoen aan dat nieuwe uitgangspunt. Zo zijn er nu veel toepassingsvragen waarbij inzicht in en redeneren op verschillende situaties centraal staan i.p.v. de bekende kennis vragen.

 • Anderstaligheid in de kijker

  Binnenkort vinden er 2 studienamiddagen plaats waar anderstaligheid in de kijker wordt gezet.

       De studiedag "Werkpostfiches en Anderstaligen" van P&I in Brussel op 24 mei (in het NL).

       De studiedag "Werken met anderstaligen" van Agoria in Brussel op 8 juni (in het NL en het FR).
       De prijs van de preventieadviseur van het jaar 2016 zal dan eveneens worden uitgereikt.

  Ook in onze meest recente nieuwsbrief - Contract 3 - kan u een artikel rond anderstaligheid terugvinden.

  De studiedagen, onze nieuwsbrief en onderstaande BeSWIC-artikelen kunnen u erbij helpen om te voldoen aan vraag 3.7 van de VCA-checklist.

  BeSWIC-artikelen:
  Diverse initiatieven rond anderstaligheid
  Tekeningen voor preventie in de bouw

 • Newsletter Contract 3 (maart 2016)  In dit nummer:


  -          Interview Jef Ceulemans (Bouwbedrijf Van Roey)


  -          Toolboxmeetings


  -          Taalverschillen op de werkvloer


  -          Zijn VCA-diploma’s eigendom van de werknemers?

 • Sirk Sekuur in company

   

       Elke onderneming heeft een veiligheidscultuur, die in meer of mindere mate ontwikkeld is.

       In sommige ondernemingen bevindt de veiligheidscultuur zich nog in een embryonaal stadium: men beschouwt ongevallen als iets onvermijdelijks, als een fataliteit die wordt gebanaliseerd. De verantwoordelijken beschouwen ongevallen dan als iets normaals aangezien het werk in het bedrijf gevaarlijk is.
  Bij andere bedrijven is men van mening dat elk ongeval vermijdbaar is en is er een echte betrokkenheid voelbaar vanwege het management en van elke individuele werknemer.

  Om de gewoontes met betrekking tot veiligheid blijvend te wijzigen, moet veilig gedrag worden aangemoedigd en risicovol gedrag tegelijkertijd worden afgeremd. Een hoog niveau van veiligheid bereiken houdt in dat men ervoor moet zorgen dat alle overtuigingen, waarden en attitudes in verband met preventie evolueren en dat deze attitudes en waarden op alle niveaus, van de directie tot de werknemers, worden overgebracht en overgenomen.

  Deze praktische tool, ontwikkeld om gedragsverandering inzake veiligheid en gezondheid op het werk te stimuleren, biedt bedrijven een praktische invulling en/of ondersteuning voor o.a. de vragen 2.3. LMRA en 4.2. Programma VGM-bewustzijn en -gedrag.

  Meer info via deze brochure en http://www.sirksekuur.be/

 • Ondergrondse risico's

  Gevaren detecteren en risico's analyseren bij werkzaamheden in de "ondergrond" is voor velen een heuse opgave. Als we ons bijvoorbeeld de ramp in Gellingen herinneren, weten we dat de tol soms niet min is. 7 specialisten in de domeinen van leidingen voor energetisch transport, vervuilde grond of grondwater en explosiegevaarlijke munitie geven het beste van zichzelf om die, niet alledaagse, materie pragmatisch te presenteren. Onder andere het nieuwe KLIP-decreet, ervaringen DOVO en Braet met oorlogsmunitie op de bouwplaats, hoe ondergrondse netwerken detecteren via diverse technieken en enkele casestudies zullen toegelicht worden.

  De studiedag vindt plaats op maandag 25 april 2016 in het Provinciehuis Boeverbos van 9 tot 16.45 uur. Het evenement wordt georganiseerd door Prebes en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid (PCBA) West-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.  

  Uiteraard zal ook informatie uit het meest recente TD144 van het navb "Werken in de nabijheid van leidingen" mee verwerkt worden in de studiedag. Die publicatie kan hier gedownload worden.

 • Navorming PVI: Meesterschap in Welzijn

  Het Provinciaal Veiligheidsinstituut en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid organiseren op donderdag 12
  en vrijdag 13 mei 2016 hun jaarlijks congres "NAVORMING" te Malle.

  De Centrale slogan luidt: "Meesterschap in Welzijn".

  Het congres blijft om verschillende redenen uniek:
  Eerst en vooral biedt het congres meer dan 80 sessies aan waaruit iedere deelnemer een persoonlijk leertraject kan stippelen. Kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling vormen daarbij het uitgangspunt.
  Ook wordt er structureel tijd voorzien om te ontmoeten.
  Bovendien focust de inhoud zich niet alleen op de taakinhoud van de interne en externe preventieadviseurs. Deze is minstens even interessant voor andere actoren zoals ARBO-deskundigen, veiligheidscoördinatoren TMB, HR-managers, hiërarchische lijn, consultants ...

  Het ambitieuze programma vindt u op http://www.navorming-pvi.be/
  Inschrijven kan je ook via die site.