Laatste nieuws

 • Sirk Sekuur in company

   

       Elke onderneming heeft een veiligheidscultuur, die in meer of mindere mate ontwikkeld is.

       In sommige ondernemingen bevindt de veiligheidscultuur zich nog in een embryonaal stadium: men beschouwt ongevallen als iets onvermijdelijks, als een fataliteit die wordt gebanaliseerd. De verantwoordelijken beschouwen ongevallen dan als iets normaals aangezien het werk in het bedrijf gevaarlijk is.
  Bij andere bedrijven is men van mening dat elk ongeval vermijdbaar is en is er een echte betrokkenheid voelbaar vanwege het management en van elke individuele werknemer.

  Om de gewoontes met betrekking tot veiligheid blijvend te wijzigen, moet veilig gedrag worden aangemoedigd en risicovol gedrag tegelijkertijd worden afgeremd. Een hoog niveau van veiligheid bereiken houdt in dat men ervoor moet zorgen dat alle overtuigingen, waarden en attitudes in verband met preventie evolueren en dat deze attitudes en waarden op alle niveaus, van de directie tot de werknemers, worden overgebracht en overgenomen.

  Deze praktische tool, ontwikkeld om gedragsverandering inzake veiligheid en gezondheid op het werk te stimuleren, biedt bedrijven een praktische invulling en/of ondersteuning voor o.a. de vragen 2.3. LMRA en 4.2. Programma VGM-bewustzijn en -gedrag.

  Meer info via deze brochure en http://www.sirksekuur.be/

 • Ondergrondse risico's

  Gevaren detecteren en risico's analyseren bij werkzaamheden in de "ondergrond" is voor velen een heuse opgave. Als we ons bijvoorbeeld de ramp in Gellingen herinneren, weten we dat de tol soms niet min is. 7 specialisten in de domeinen van leidingen voor energetisch transport, vervuilde grond of grondwater en explosiegevaarlijke munitie geven het beste van zichzelf om die, niet alledaagse, materie pragmatisch te presenteren. Onder andere het nieuwe KLIP-decreet, ervaringen DOVO en Braet met oorlogsmunitie op de bouwplaats, hoe ondergrondse netwerken detecteren via diverse technieken en enkele casestudies zullen toegelicht worden.

  De studiedag vindt plaats op maandag 25 april 2016 in het Provinciehuis Boeverbos van 9 tot 16.45 uur. Het evenement wordt georganiseerd door Prebes en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid (PCBA) West-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.  

  Uiteraard zal ook informatie uit het meest recente TD144 van het navb "Werken in de nabijheid van leidingen" mee verwerkt worden in de studiedag. Die publicatie kan hier gedownload worden.

 • Navorming PVI: Meesterschap in Welzijn

  Het Provinciaal Veiligheidsinstituut en het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid organiseren op donderdag 12
  en vrijdag 13 mei 2016 hun jaarlijks congres "NAVORMING" te Malle.

  De Centrale slogan luidt: "Meesterschap in Welzijn".

  Het congres blijft om verschillende redenen uniek:
  Eerst en vooral biedt het congres meer dan 80 sessies aan waaruit iedere deelnemer een persoonlijk leertraject kan stippelen. Kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling vormen daarbij het uitgangspunt.
  Ook wordt er structureel tijd voorzien om te ontmoeten.
  Bovendien focust de inhoud zich niet alleen op de taakinhoud van de interne en externe preventieadviseurs. Deze is minstens even interessant voor andere actoren zoals ARBO-deskundigen, veiligheidscoördinatoren TMB, HR-managers, hiërarchische lijn, consultants ...

  Het ambitieuze programma vindt u op http://www.navorming-pvi.be/
  Inschrijven kan je ook via die site.

 • Studieavond i.v.m. de risico's van slopen

  Op 10 maart en 17 maart 2016 vindt een studieavond plaats rond de risico's van slopen.
  Deze studiedagen hebben plaats in 2 provinciehoofdsteden (Gent en Hasselt) en worden georganiseerd door de provinciale comités ter bevordering van de arbeid (PCBA) in samenwerking met de Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken, de Federatie Dakwerken (CBD), de Federatie Installateurs Centrale Verwarming en Sanitair, navb-cnac Constructiv en Prebes.
  Het navb zal zijn TD 129 "afbraakwerken" van 2011 onder de aandacht brengen. U kan het technisch dossier downloaden via volgende link: http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Publicaties/Zoeken/Detail.aspx?name=Afbraakwerken&id=%7b5E48C39A-860B-4A1E-B1F3-D4D2EEBC8E18%7d&page

  Via volgende link vindt u meer info over de studieavond van 10 maart in Hasselt: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerkzaamheden

  Via deze link vindt u meer informatie over de studieavond op 17 maart in Gent: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerken

 • Seminarie besloten ruimten/Uitreiking award preventieadviseur van het jaar

  Op dinsdag 22 september organiseerde Agoria een seminarie over besloten ruimten en aansluitend werd de award voor Preventieadviseur van het jaar 2015 uitgereikt.

  De federatie van de technologische industrie Agoria organiseert dit seminarie voor iedereen die beroepsmatig met veiligheid en welzijn op het werk te maken heeft en in het bijzonder voor preventieadviseurs. Tijdens het seminarie werden twee thema's in de schijnwerpers gezet: de code van goede praktijk 'Werken in besloten ruimten' en de uitreiking van de award 'Preventieadviseur van het jaar'.

  Het event was een groot succes: Marc de Locht, voorzitter van het UCvD en preventieadviseur van een van onze VCO-gecertificeerde bedrijven, won de award voor Preventieadviseur van het jaar 2015.

  https://www.flickr.com/photos/110753073@N07/21028732364/in/album-72157658972872712/

 • Vernieuwing Algemeen Reglement Examinering

  De vzw Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA) heeft samen met Management Information een vereenvoudiging van het erkenningssysteem uitgewerkt.
  Dankzij deze wijzigingen wordt de audit korter en budgetvriendelijker. De focus verplaatst naar de globale manier van werken van de organisatie en naar haar kwaliteitsbewustzijn. Deze nieuwe aanpak vroeg om nieuwe documentatie: u kan het vernieuwde Algemeen Reglement Examinering terugvinden op deze website onder de rubriek "Documentatie" > "Examens".
  Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de vzw of met Management Information.

 • Gelijkstelling Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' met IS-081 en IS-082

  Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 17 juni 2015 beslist om het Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' van de SIR (Stichting Industriële Reiniging) gelijk te stellen met de Belgische specificatiebladen IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

  Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken.

 • BeSaCC-VCA Newsletter - Cont®act #2 (maart 2015)

  In dit nummer:

  - Contractormanagement: betrokkenheid is de sleutel bij VINCI Energies
  - Centraal Diploma Register (CDR)
  - Risicovolle taken: beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming
  - Examen- en opleidingscentrum in de praktijk: ECS Training Academy
  - Waken over de kwaliteit