Laatste nieuws

 • Beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming

  Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 3 maart 2015 beslist om bepaalde duikers vrij te stellen van de risicovolle taken i.v.m. ademhalingsbescherming, zijnde: IS-008, IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

  Het gaat meer bepaald om personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers dat werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de 'International Diving Schools Association' (IDSA) of van de 'International Marine Contractors Association' (IMCA). Ze moeten wel kunnen aantonen dat hun laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en dat ze medisch geschikt zijn.
  Wie een brevet 'sportduiken' of 'recreatief duiken' heeft, geniet geen vrijstelling.

  Dit besluit werd ook gepubliceerd in de besluitenlijst, zie "Documentatie" - rubriek "VCA-checklist".
  Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken

 • Aanpassing eind- en toetstermen 01/04/2015

  Sinds 01/04/2015 werden de eind- en toetstermen VCA aangepast.

  Vanaf 1 september 2015 zullen de VCA-examens gebaseerd zijn op de gewijzigde eind- en toetstermen. Wijzigingen worden elk jaar per 1 april gepubliceerd. Alleen als de veranderde wetgeving daarom vraagt, wordt een tussentijdse wijziging doorgevoerd.
  Dit jaar zijn de wijzigingen vrij beperkt. Klik hier om de vergelijkende tabel te raadplegen.

  De nieuwe versie van de eind- en toetstermen kan gedownload worden via onze website - rubriek "Documentatie" (categorie 'Examens'). Meer gedetailleerde consultatie is mogelijk via de publicatietool van ECABO: http://web.ecabo.nl/ett/.

 • Werken op hoogte

  Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

 • Werken op hoogte

  Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • Nieuwe samenwerking tussen Nederland en Duitsland voor wederzijdse erkenning van diploma's

  15/07/2013 - Op 11 maart 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Nederland en Duitsland. Die zorgt voor erkenning van Nederlandse VCA- en Duitse SCC-diploma’s; en brengt duidelijkheid en rechtszekerheid voor duizenden werknemers, werkgevers en opdrachtgevers die grensoverschrijdende arbeid verrichten. We zetten de belangrijkste punten uit de overeenkomst graag voor u op een rijtje.

  De hoofdpunten van de wederzijdse erkenning zijn: