Laatste nieuws

 • Studieavond i.v.m. de risico's van slopen

  Op 10 maart en 17 maart 2016 vindt een studieavond plaats rond de risico's van slopen.
  Deze studiedagen hebben plaats in 2 provinciehoofdsteden (Gent en Hasselt) en worden georganiseerd door de provinciale comités ter bevordering van de arbeid (PCBA) in samenwerking met de Confederatie Bouw Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken, de Federatie Dakwerken (CBD), de Federatie Installateurs Centrale Verwarming en Sanitair, navb-cnac Constructiv en Prebes.
  Het navb zal zijn TD 129 "afbraakwerken" van 2011 onder de aandacht brengen. U kan het technisch dossier downloaden via volgende link: http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Publicaties/Zoeken/Detail.aspx?name=Afbraakwerken&id=%7b5E48C39A-860B-4A1E-B1F3-D4D2EEBC8E18%7d&page

  Via volgende link vindt u meer info over de studieavond van 10 maart in Hasselt: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerkzaamheden

  Via deze link vindt u meer informatie over de studieavond op 17 maart in Gent: http://www.beswic.be/nl/event_calendar/risicos-bij-afbraakwerken

 • Seminarie besloten ruimten/Uitreiking award preventieadviseur van het jaar

  Op dinsdag 22 september organiseerde Agoria een seminarie over besloten ruimten en aansluitend werd de award voor Preventieadviseur van het jaar 2015 uitgereikt.

  De federatie van de technologische industrie Agoria organiseert dit seminarie voor iedereen die beroepsmatig met veiligheid en welzijn op het werk te maken heeft en in het bijzonder voor preventieadviseurs. Tijdens het seminarie werden twee thema's in de schijnwerpers gezet: de code van goede praktijk 'Werken in besloten ruimten' en de uitreiking van de award 'Preventieadviseur van het jaar'.

  Het event was een groot succes: Marc de Locht, voorzitter van het UCvD en preventieadviseur van een van onze VCO-gecertificeerde bedrijven, won de award voor Preventieadviseur van het jaar 2015.

  https://www.flickr.com/photos/110753073@N07/21028732364/in/album-72157658972872712/

 • Vernieuwing Algemeen Reglement Examinering

  De vzw Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA) heeft samen met Management Information een vereenvoudiging van het erkenningssysteem uitgewerkt.
  Dankzij deze wijzigingen wordt de audit korter en budgetvriendelijker. De focus verplaatst naar de globale manier van werken van de organisatie en naar haar kwaliteitsbewustzijn. Deze nieuwe aanpak vroeg om nieuwe documentatie: u kan het vernieuwde Algemeen Reglement Examinering terugvinden op deze website onder de rubriek "Documentatie" > "Examens".
  Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de vzw of met Management Information.

 • Gelijkstelling Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' met IS-081 en IS-082

  Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 17 juni 2015 beslist om het Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' van de SIR (Stichting Industriële Reiniging) gelijk te stellen met de Belgische specificatiebladen IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

  Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken.

 • BeSaCC-VCA Newsletter - Cont®act #2 (maart 2015)

  In dit nummer:

  - Contractormanagement: betrokkenheid is de sleutel bij VINCI Energies
  - Centraal Diploma Register (CDR)
  - Risicovolle taken: beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming
  - Examen- en opleidingscentrum in de praktijk: ECS Training Academy
  - Waken over de kwaliteit

 • Beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming

  Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 3 maart 2015 beslist om bepaalde duikers vrij te stellen van de risicovolle taken i.v.m. ademhalingsbescherming, zijnde: IS-008, IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

  Het gaat meer bepaald om personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers dat werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de 'International Diving Schools Association' (IDSA) of van de 'International Marine Contractors Association' (IMCA). Ze moeten wel kunnen aantonen dat hun laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en dat ze medisch geschikt zijn.
  Wie een brevet 'sportduiken' of 'recreatief duiken' heeft, geniet geen vrijstelling.

  Dit besluit werd ook gepubliceerd in de besluitenlijst, zie "Documentatie" - rubriek "VCA-checklist".
  Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken

 • Aanpassing eind- en toetstermen 01/04/2015

  Sinds 01/04/2015 werden de eind- en toetstermen VCA aangepast.

  Vanaf 1 september 2015 zullen de VCA-examens gebaseerd zijn op de gewijzigde eind- en toetstermen. Wijzigingen worden elk jaar per 1 april gepubliceerd. Alleen als de veranderde wetgeving daarom vraagt, wordt een tussentijdse wijziging doorgevoerd.
  Dit jaar zijn de wijzigingen vrij beperkt. Klik hier om de vergelijkende tabel te raadplegen.

  De nieuwe versie van de eind- en toetstermen kan gedownload worden via onze website - rubriek "Documentatie" (categorie 'Examens'). Meer gedetailleerde consultatie is mogelijk via de publicatietool van ECABO: http://web.ecabo.nl/ett/.

 • Werken op hoogte

  Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.