Laatste nieuws

 • Werken op hoogte

  Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • Nieuwe samenwerking tussen Nederland en Duitsland voor wederzijdse erkenning van diploma's

  15/07/2013 - Op 11 maart 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Nederland en Duitsland. Die zorgt voor erkenning van Nederlandse VCA- en Duitse SCC-diploma’s; en brengt duidelijkheid en rechtszekerheid voor duizenden werknemers, werkgevers en opdrachtgevers die grensoverschrijdende arbeid verrichten. We zetten de belangrijkste punten uit de overeenkomst graag voor u op een rijtje.

  De hoofdpunten van de wederzijdse erkenning zijn:

 • Aanbesteding: oproep tot het opstellen van specificatieblad IS-001

  De vzw Contractor Safety Management is van plan om een overeenkomst af te sluiten voor volgende opdracht:  

  Opdracht 3:
  Opstellen van een specificatieblad risicovolle taken voor:
  - IS-001 "Werken met vorkheftruck - gevorderd"

  De algemene en specifieke voorwaarden voor deze opdracht kunt u in dit document terugvinden: Aanbestedingsprocedure Opdracht 3.
  Bij deze opdracht dient de inschrijver bovendien rekening te houden met de bemerkingen en advieze opgesteld door de TC-K en het UCvD, zie document UCvD2014-28.

  Indien u interesse heeft in deze opdracht, dan vragen wij u om uw offerte in het Nederlands in te dienen via het secretariaat: contact@besacc-vca.be

 • Informatienota MASE-VCA


  Van links naar rechts: Eugène Hillen (SSVV, Nederland), Kris De Meester (BeSaCC-VCA, België), Serge Kéroullé (MASE, Frankrijk) en Ton Jeen (CCvD-VCA, Nederland).

  11/07/2013 - Op 5 juli 2013 werd een officiële informatienota, bedoeld voor alle opdrachtgevers, over de gelijkwaardigheid tussen VCA en MASE ondertekend door de 3 betrokken partijen.

 • BASF Antwerpen behaalt VCO-certificaat

  01/11/2011 - Na Belgacom heeft nu ook BASF Antwerpen een VCO-certificaat behaald. Het bedrijf wil een voortrekkersrol blijven vervullen op vlak van veiligheid. Als grote chemische opdrachtgever wenst BASF het belang van VCA en VCU te ondersteunen en met de VCO-certificatie wil het zijn engagement hiervoor duidelijk tonen, niet alleen naar zijn contractoren maar ook naar de ganse opdrachtgeverswereld toe. Met het VCO certificaat heeft BASF extern laten toetsen of het beschikt over de juiste voorwaarden om VCA-gecertificeerde aannemers, die op de site risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te laten komen.