Laatste nieuws

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • VCA-logo op diploma's Risicovolle Taken VCA

  07/02/2011 - Examencentra met een erkenning QFor Safety moeten het VCA-logo plaatsen op de diploma’s van zowel hun erkende taken IS als hun erkende taken AV. Opleidings- en examencentra die niet QFor Safety erkend zijn, mogen in geen enkel geval attesten/diploma’s/certificaten/… uitschrijven met het VCA-logo of waarin ze stellen aan de IS-XXX of AV-XXX norm te voldoen.

 • VCA veiligheidspaspoorten onbeperkt geldig

  27/10/2010 - In de oudere veiligheidspaspoorten staat een geldigheidsduur van 10 jaar vermeld. In de nieuwere veiligheidspaspoorten is deze beperking niet opgenomen. Zowel voor de oude als de nieuwe paspoorten geldt dat ze gebruikt kunnen worden tot er geen plaats meer is in de rubrieken. Wat telt, is de geldigheid van de opleidingen/examens in het paspoort.

 • Vraag 11.2 Uitzendkrachten (VCA 2004) niet langer verplicht voor VCA** aannemers

  Vraag 11.2 “Wordt bij inschakeling van uitzend-/detacheringsbureaus zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCU-eisen wordt voldaan?” van de VCA 2004/04 wordt opnieuw een aanvullende vraag per 1/12/2008. Ten gevolge van de invoering van de VCA 2008/05 wordt de versie 2004/04 hierop afgestemd. Inhoudelijk wordt aan deze vraag nu dus dezelfde invulling gegeven als in vraag 11.3. van de VCA 2008/05.

 • Vraag 11.1 Onderaanneming (VCA 2004) niet langer verplicht voor VCA** aannemers

  Vraag 11.1. "Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen wordt voldaan?" van de VCA 2004/04 wordt opnieuw een aanvullende vraag per 1/12/2008. Ten gevolge van de invoering van de VCA 2008/05 wordt de versie 2004/04 hierop afgestemd. Inhoudelijk wordt aan deze vraag nu dus dezelfde invulling gegeven als in de VCA 2008/05. Voor het toepassingsgebied en de juiste minimumeisen: zie Besluitenlijst.

 • 2018-08-29 Intrekking erkenning Ergoteam

  De VCA-beheersorganisatie heeft op 9 juli 2018 beslist om de erkenning van Ergoteam per direct in te trekken. 
   
  Bij het steekproefgewijs toezicht van de waarborgcommissie werd o.a. vastgesteld dat de deelnemers beschikten over opleidingsmateriaal onder de vorm van examenvragen. Artikel 14 van het Reglement stelt dat het Examencentrum moet beschikken over een systeem om te borgen dat examens niet openbaar gemaakt worden of verspreid worden.
   

 • Welkom!

  Welkom op de vernieuwde website van VCA en BeSaCC in België.

  Met deze nieuwe en moderne structuur hopen we u beter van dienst te kunnen zijn door al onze informatie meer gestructureerd en overzichtelijker aan te bieden. Waarschijnlijk hebben we nog een en ander over hoofd gezien en/of functioneert nog niet alles vrij van fouten. Aarzel daarom niet om eventuele opmerkingen aan ons te signaleren. Vergeet ook niet om u te abonneren op onze nieuwsbrief die weldra het levenslicht ziet. Veel zoek- en leesplezier.

  Het BeSaCC-VCA team.