Laatste nieuws

 • Vanaf 01/04/2014 wordt risicovolle taak IS-005 inclusief AV-003

  01/04/2014 - Het Uitvoerend Comité van Deskundigen BeSaCC-VCA heeft tijdens haar vergadering van 19/03/2014 beslist dat een diploma voor de risicovolle taak IS-005 'Werken met zelfrijdende hoogwerker' vanaf 01/04/2014 ook geldt voor de risicovolle taak AV-003 'Werken met schaarlift'. Hierdoor voldoen medewerkers die in het bezit zijn van een diploma IS-005 (en dus kunnen rijden met een zelfrijdende hoogwerker) binnen het VCA-systeem aan de voorwaarden om een schaarlift te bedienen. De risicovolle taak AV-003 blijft echter ook afzonderlijk bestaan als opleiding/examen.

 • VCA 2008/5.1

  Errata VCA 2008/5.1 01/07/2010 - Een reeks correcties en aanvullingen op de VCA 2008/5 werden goedgekeurd. Inhoudelijk zijn er nagenoeg geen verschillen t.o.v. de versie VCA 2008/5. Zoals reeds van in het begin aangenomen, wordt de beleidsverklaring opnieuw een verplicht element voor VCA*. De erratalijst vormt nu samen met de VCA 2008/5 de versie VCA 2008/5.1. De erratalijst zelf kan u hier vinden. De VCA 2008/5.1 wordt, voor zover nog niet toegepast, verplicht gebruikt vanaf 1 juli 2010.

 • Belgische première: Belgacom krijgt VCO-certificaat

  01/05/2010 - Belgacom is trots om als eerste Belgisch bedrijf het VCO certificaat te ontvangen. VCO is de afkorting van Veiligheids Checklist Opdrachtgevers, en betreft meer bepaald de veiligheidscontrole bij de onderaannemers van Belgacom. Op basis van dit certificaat dat behaald werd in samenwerking met SGS, verbindt Belgacom er zich toe om enkel met leveranciers of onderaannemers te werken die dezelfde regels naleven en zo voor een optimale veiligheid zorgen, in het belang van de klanten.

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • BeSaCC-VCA Newsletter

  We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
  Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

  We wensen u veel leesplezier!

  Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

 • VCA-logo op diploma's Risicovolle Taken VCA

  07/02/2011 - Examencentra met een erkenning QFor Safety moeten het VCA-logo plaatsen op de diploma’s van zowel hun erkende taken IS als hun erkende taken AV. Opleidings- en examencentra die niet QFor Safety erkend zijn, mogen in geen enkel geval attesten/diploma’s/certificaten/… uitschrijven met het VCA-logo of waarin ze stellen aan de IS-XXX of AV-XXX norm te voldoen.

 • VCA veiligheidspaspoorten onbeperkt geldig

  27/10/2010 - In de oudere veiligheidspaspoorten staat een geldigheidsduur van 10 jaar vermeld. In de nieuwere veiligheidspaspoorten is deze beperking niet opgenomen. Zowel voor de oude als de nieuwe paspoorten geldt dat ze gebruikt kunnen worden tot er geen plaats meer is in de rubrieken. Wat telt, is de geldigheid van de opleidingen/examens in het paspoort.

 • Vraag 11.2 Uitzendkrachten (VCA 2004) niet langer verplicht voor VCA** aannemers

  Vraag 11.2 “Wordt bij inschakeling van uitzend-/detacheringsbureaus zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCU-eisen wordt voldaan?” van de VCA 2004/04 wordt opnieuw een aanvullende vraag per 1/12/2008. Ten gevolge van de invoering van de VCA 2008/05 wordt de versie 2004/04 hierop afgestemd. Inhoudelijk wordt aan deze vraag nu dus dezelfde invulling gegeven als in vraag 11.3. van de VCA 2008/05.