28293

Beschrijving NL
Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder
Beschrijving FR
Fabrication d'appareils de projection de matières liquides ou en poudre